Giới thiệu  |  Lin Hệ  |  Thanh ton v tu hỏa  |  V tu cao cấp  |  V tu Tết  |  V tu h  |  V tu hỏa khuyến mại

 

 

Trang chủ  |  Giờ tu hỏa  |  Gi v tu hỏa  |  V tu hỏa Thống Nhất Bắc Nam  |  V tu hỏa pha Bắc  |  V tu hỏa pha Nam  |  V tu hỏa miền Trung  |  V tu hỏa đi nước ngoi  | 
 

Hỗ trợ trực tuyến

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất

 
 SE1 Tu nhanh HN-SG
 SE2 Tu nhanh SG-HN
 SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
 SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
 SE5 Tu chậm HN-SG
 SE6 Tu chậm SG-HN
 SE7 Tu nhanh HN-SG
 SE8 Tu nhanh SG-HN
 TN1 Tu chậm nhất HN-SG
 TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 

   V tu pha Bắc

 
V tu H nội - Hải phng
V tu H nội - Lạng Sơn
V tu H nội - Lo Cai - Sapa
V tu H nội - Thi Nguyn
V tu H nội - Yn Bi
 
 

   V tu miền Trung

 
V tu H nội - Đ nẵng
V tu H nội - Đồng Hới
V tu H nội - Huế
 V tu H nội - Thanh Ha
 V tu H nội - Vinh
 V tu Si gn - Huế
 V tu Si gn - Quy Nhơn
 
 

   V tu pha Nam

 
 V tu Si gn - Phan Thiết
 V tu Si gn - Nha Trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu hỏa TN1 - Tu chậm nhất tuyến thống nhất Bắc Nam chiều H nội - Si gn 
Điều cần biết khi mua v tu hỏa
Quy định miễn giảm v tu Quy định mua v tu Quy định trả đổi v Quy định gửi nhận hng Danh bạ ga tu hỏa Danh bạ đại l v tu Cc loại v tu

V tu hỏa tuyến quan trọng

- V tu H nội - Vinh - V tu H nội - Lo Cai - Sapa - V tu Si gn - Phan Thiết  
- V tu H nội - Đồng Hới (Quảng Bnh) - V tu H nội - Hải phng - V tu Si gn - Nha Trang  
- V tu H nội - Huế - V tu H nội - Đ nẵng - V tu Si gn - Huế  

 

 

Tu TN1 chạy hng ngy

 

TN1 l tu chậm nhất tuyến thống nhất Bắc Nam chiều H nội - Si gn, đỗ nhiều ga .

Xin qu khch vui lng tham khảo bảng gi v v giờ tu TN1 dưới đy. Chng ti sẽ c gắng cập nhật thng tin chnh xc v đầy đủ nhất.

Bảng giờ tu TN1

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga H nội đến ga Thanh Ha th ga xuất pht l ga H nội v ga đến l ga Thanh Ha.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Thanh Ha th giờ tu đến l 14h09 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 14h12, ring đối với ga H nội, v l ga xuất pht, Ga Si gn l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 

Ga đi Cự ly Giờ đi Giờ đến
H Nội 0 13:10 13:10
Gip Bt 4 13:26 13:23
Phủ L 56 14:30 14:20
Nam Định 87 15:10 15:05
Ninh Bnh 115 15:48 15:43
Bỉm Sơn 141 16:23 16:20
Thanh Ho 175 17:16 17:11
Minh Khi 197 17:41 17:38
Chợ Sy 279 19:00 18:57
Vinh 319 19:52 19:40
Yn Trung 340 20:20 20:15
Hương Phố 387 21:25 21:15
Đồng L 436 22:46 22:41
Đồng Hới 522 00:39 00:19
Đng H 622 02:20 02:17
Huế 688 03:47 03:39
Lăng C 755 05:27 05:24
Đ Nẵng 791 07:09 06:49
Tr Kiệu 825 07:54 07:51
Ph Cang 842 08:12 08:09
Tam Kỳ 865 08:39 08:36
Ni Thnh 890 09:09 09:06
Quảng Ngi 928 10:10 09:52
Đức Phổ 968 11:06 11:03
Bồng Sơn 1017 11:58 11:55
Diu Tr 1096 13:38 13:18
Tuy Ho 1198 15:33 15:16
Gi 1254 16:36 16:33
Ninh Ho 1281 17:09 17:02
Nha Trang 1315 17:55 17:43
Ng Ba 1364 18:52 18:47
Thp Chm 1408 19:36 19:33
Sng Mao 1484 20:55 20:52
Ma Lm 1533 21:45 21:42
Bnh Thuận 1551 22:53 22:02
Suối Kiết 1603 23:54 23:52
Long Khnh 1649 00:48 00:45
Bin Ha 1697 01:49 01:46
Si Gn 1726 02:30 02:30

 
 

Gi v

HNH KHCH CH : Gi v tu TN1 khng bao gồm tiền ăn. Tu TN1 l tu chạy chậm nhất, chạy hng ngy dừng nhiều ga trn lộ trnh H nội - Si gn - H nội

Lưu : Tu chạy từ ga H nội nn qu khch sẽ khng thấy ga H nội, qu khch c thể tham khảo gi v từ H nội tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ H nội tới Si gn. Tu TN1 chủ yếu c cc hạng v: NC, BnLT1, BnLT2, BnLT3. Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

Ga đi Cự ly Giờ đến
H Nội - Gip Bt 4 13:23
H Nội - Phủ L 56 14:20
H Nội - Nam Định 87 15:05
H Nội - Ninh Bnh 115 15:43
H Nội - Bỉm Sơn 141 16:20
H Nội - Thanh Ho 175 17:11
H Nội - Minh Khi 197 17:38
H Nội - Chợ Sy 279 18:57
H Nội - Vinh 319 19:40
H Nội - Yn Trung 340 20:15
H Nội - Hương Phố 387 21:15
H Nội - Đồng L 436 22:41
H Nội - Đồng Hới 522 00:19
H Nội - Đng H 622 02:17
H Nội - Huế 688 03:39
H Nội - Lăng C 755 05:24
H Nội - Đ Nẵng 791 06:49
H Nội - Tr Kiệu 825 07:51
H Nội - Ph Cang 842 08:09
H Nội - Tam Kỳ 865 08:36
H Nội - Ni Thnh 890 09:06
H Nội - Quảng Ngi 928 09:52
H Nội - Đức Phổ 968 11:03
H Nội - Bồng Sơn 1017 11:55
H Nội - Diu Tr 1096 13:18
H Nội - Tuy Ho 1198 15:16
H Nội - Gi 1254 16:33
H Nội - Ninh Ha 1281 17:02
H Nội - Nha Trang 1315 17:43
H Nội - Ng Ba 1364 18:47
H Nội - Thp Chm 1408 19:33
H Nội - Sng Mao 1484 20:52
H Nội - Ma Lm 1533 21:42
H Nội - Bnh Thuận 1551 22:02
H Nội - Suối Kiết 1603 23:52
H Nội - Long Khnh 1649 00:45
H Nội - Bin Ha 1697 01:46
H Nội - Si Gn 1726 02:30
 
 
 
Ghi ch cc k hiệu:

Ga đến: Gi v tới cc địa danh trong lộ trnh qu khch muốn tm hiểu

NC: ghế ngồi cứng

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm

NML: ghế ngồi mềm điều ha

BnT1: Giường cứng tầng 1

BnT2: Giường cứng tầng 2

BnT3: Giường cứng tầng 3

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1

AnT2: Giường mềm tầng 2

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

 

 

 

Cc tu thống nhất bắc nam khc:


 

SE1

SE2

SE3

SE4

SE5

SE6

SE7

SE8

TN1

TN2

 

 

 

Bảng gi v tu hỏa thống nhất khởi hnh từ H nội

H nội - Bin Ha Bin Ha - H nội H nội - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - H nội H nội - Chợ Sy Chợ Sy - H nội
H nội - Đ nẵng Đ Nẵng - H nội H nội - Diu Tr Diu Tr - H nội H nội - Đng H Đng H - H nội
H nội - Đồng Hới Đồng Hới - H nội H nội - Đồng L Đồng L - H nội H nội - Huế Huế - H nội
H nội - Hương Phố Hương Phố - H nội H nội - Lăng C Lăng C - H nội H nội - Mương Mn Mương Mn - H nội
H nội - Nam Định Nam Định - H nội H nội - Nha Trang Nha Trang - H nội H nội - Ninh Bnh Ninh Bnh - H nội
H nội - Ni Thnh Ni Thnh- H nội H nội - Phủ l Phủ L - H nội H nội - Quảng Ngi Quảng Ngi - H nội
H nội - Si gn Si gn - H nội H nội - Tam Kỳ Tam Kỳ - H nội H nội - Thanh Ha Thanh Ha - H nội
H nội - Thp Chm Thp Chm - H nội H nội - Tuy Ha Tuy Ha - H nội H nội - Vinh Vinh - H nội
H nội - Yn Trung Yn Trung - H nội        
 

Bảng gi v tu hỏa thống nhất khởi hnh từ Si gn

Si gn - Bin Ha Bin Ha - Si gn Si gn - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - Si gn Si gn - Chợ Sy Chợ Sy - Si gn
Si gn - Đ nẵng Đ Nẵng - Si gn Si gn - Diu Tr Diu Tr - Si gn Si gn - Đng H Đng H - Si gn
Si gn - Đồng Hới Đồng Hới - Si gn Si gn - Đồng L Đồng L - Si gn Si gn - Huế Huế - Si gn
Si gn - Hương Phố Hương Phố - Si gn Si gn - Lăng C Lăng C - Si gn Si gn - Mương Mn Mương Mn - Si gn
Si gn - Nam Định Nam Định - Si gn Si gn - Nha Trang Nha Trang - Si gn Si gn - Ninh Bnh Ninh Bnh - Si gn
Si gn - Ni Thnh Ni Thnh- Si gn Si gn - Phủ l Phủ L - Si gn Si gn - Quảng Ngi Quảng Ngi - Si gn
Si gn - H nội H nội - Si gn Si gn - Tam Kỳ Tam Kỳ - Si gn Si gn - Thanh Ha Thanh Ha - Si gn
Si gn - Thp Chm Thp Chm - Si gn Si gn - Tuy Ha Tuy Ha - Si gn Si gn - Vinh Vinh - Si gn
Si gn - Yn Trung Yn Trung - Si gn        
 

Bảng giờ tu hỏa thống nhất khởi hnh từ H nội

H nội - Bin Ha Bin Ha - H nội H nội - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - H nội H nội - Chợ Sy Chợ Sy - H nội
H nội - Đ nẵng Đ Nẵng - H nội H nội - Diu Tr Diu Tr - H nội H nội - Đng H Đng H - H nội
H nội - Đồng Hới Đồng Hới - H nội H nội - Đồng Hới Đồng L - H nội H nội - Huế Huế - H nội
H nội - Hương Phố Hương Phố - H nội H nội - Lăng C Lăng C - H nội H nội - Mương Mn Mương Mn - H nội
H nội - Nam Định Nam Định - H nội H nội - Nha Trang Nha Trang - H nội H nội - Ninh Bnh Ninh Bnh - H nội
H nội - Ni Thnh Ni Thnh- H nội H nội - Phủ l Phủ L - H nội H nội - Quảng Ngi Quảng Ngi - H nội
H nội - Si gn Si gn - H nội H nội - Tam Kỳ Tam Kỳ - H nội H nội - Thanh Ha Thanh Ha - H nội
H nội - Thp Chm Thp Chm - H nội H nội - Tuy Ha Tuy Ha - H nội H nội - Vinh Vinh - H nội
H nội - Yn Trung Yn Trung - H nội        
 

Bảng giờ tu hỏa thống nhất khởi hnh từ Si gn

Si gn - Bin Ha Bin Ha - Si gn Si gn - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - Si gn Si gn - Chợ Sy Chợ Sy - Si gn
Si gn - Đ nẵng Đ nẵng - Si gn Si gn - Diu Tr Diu Tr - Si gn Si gn - Đng H Đng H - Si gn
Si gn - Đồng Hới Đồng Hới - Si gn Si gn - Đồng L Đồng L - Si gn Si gn - Huế Huế - Si gn
Si gn - Hương Phố Hương Phố - Si gn Si gn - Lăng C Lăng C - Si gn Si gn - Mương Mn Mương Mn - Si gn
Si gn - Nam Định Nam Định - Si gn Si gn - Nha Trang Nha Trang - Si gn Si gn - Ninh Bnh Ninh Bnh - Si gn
Si gn - Ni Thnh Ni Thnh- Si gn Si gn - Phủ l Phủ L - Si gn Si gn - Quảng Ngi Quảng Ngi - Si gn
Si gn - H nội H nội - Si gn Si gn - Tam Kỳ Tam Kỳ - Si gn Si gn - Thanh Ha Thanh Ha - Si gn
Si gn - Thp Chm   Thp Chm - Si gn Si gn - Tuy Ha Tuy Ha - Si gn Si gn - Vinh Vinh - Si gn
Si gn - Yn Trung Yn Trung - Si gn