Trang chủ | Bảng gi v tu| Bảng giờ tu| Tour Du lịch Sapa | Khch sạn tại Sapa | Dịch vụ cho thu xe tại Sapa | Địa danh du lịch Sapa
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu Lin vận
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

Send message

 

Tel: (04) 3991.6054

           
Fax: (04) 3933.4659
Hotline: 0944.916.916             

 

Số lượng Khch truy cập

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu SQN2 Mương Mn -Quy Nhơn

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
 

Tu SQN2
- Chạy tuyến: 35
- Từ ga: Mương Mn, lc: 01:25
- Đến ga: Quy Nhơn, lc: 10:35
- Khoảng cch: 466 km
- Thời gian chạy: 9 giờ 10 pht
- Tốc độ lữ hnh: 50,8 km/giờ


Ghi ch: Tu SQN2 chạy cch nhật kể từ ngy 13/04/2008

''Đường sắt Việt Nam được quyền từ chối hoặc đnh chỉ vận chuyển người đi tu khng c v hoặc c v nhưng khng hợp lệ''

 

 

Tuyến tu SQN2

(Bấm vo dưới đy để xem chi tiết)

Tuyến đường Giờ tu
Si gn - Bin Ha 21:50 - 22:28
Si gn - Mương Mn 21:50 - 01:19
Si gn - Nha Trang 21:50 - 06:15
Si gn - Tuy Ha 21:50 - 08:17
Si gn - Diu Tr 21:50 - 09:51
Si gn - Quy Nhơn 21:50 - 10:35
Bin Ha - Mương Mn 22:31 - 01:19
Bin Ha - Nha Trang 22:31 - 06:15
Bin Ha - Tuy Ha 22:31 - 08:17
Bin Ha - Diu Tr 22:31 - 09:51
Bin Ha - Quy Nhơn 22:31 - 10:35
Mương Mn - Nha Trang 01:25 - 06:15
Mương Mn - Tuy Ha 01:25 - 08:17
Mương Mn - Diu Tr 01:25 - 09:51
Mương Mn - Quy Nhơn 01:25 - 10:35
Nha Trang - Tuy Ha 06:22 - 08:17
Nha Trang - Diu Tr 06:22 - 09:51
Nha Trang - Quy Nhơn 06:22 - 10:35
Tuy Ha - Diu Tr 08:20 - 09:51
Tuy Ha - Quy Nhơn 08:20 - 10:35
Diu Tr - Quy Nhơn 10:12 - 10:35

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

  Tu thống nhất

  Tu Sapa

  Tu địa phương

 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT