Trang chủ | Bảng gi v tu| Bảng giờ tu| Tour Du lịch Sapa | Khch sạn tại Sapa | Dịch vụ cho thu xe tại Sapa | Địa danh du lịch Sapa
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu Lin vận
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

Send message

 

Tel: (04) 3991.6054

           
Fax: (04) 3933.4659
Hotline: 0944.916.916             

 

Số lượng Khch truy cập

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu SQN1

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
 

Ch :

- Click từng dng trong bảng để xem chi tiết giờ tu, khoảng cch, tốc độ lữ hnh, gi v....

 

Tuyến tu SQN1

(Bấm vo dưới đy để xem chi tiết)

Tuyến đường Giờ tu
Quy Nhơn - Diu Tr 17:07 - 17:29
Quy Nhơn - Tuy Ha 17:07 - 19:20
Quy Nhơn - Nha Trang 17:07 - 21:58
Quy Nhơn - Mương Mn 17:07 - 03:23
Quy Nhơn - Bin Ha 17:07 - 05:54
Quy Nhơn - Si gn 17:07 - 06:35
Diu tr - Tuy Ha 17:49 - 19:20
Diu tr - Nha Trang 17:49 - 21:58
Diu tr - Mương Mn 17:49 - 03:23
Diu tr - Bin Ha 17:49 - 05:54
Diu tr - Si gn 17:49 - 06:35
Tuy Ha - Nha Trang 19:23 - 21:58
Tuy Ha - Mương Mn 19:23 - 03:23
Tuy Ha - Bin Ha 19:23 - 05:54
Tuy Ha - Si gn 19:23 - 06:35
Nha Trang - Mương Mn 22:05 - 03:23
Nha Trang - Bin Ha 22:05 - 05:54
Nha Trang - Si gn 22:05 - 06:35
Mương Mn - Bin Ha 03:26 - 05:54
Mương Mn - Si gn 03:26 - 06:35
Bin Ha - Si gn 05:57 - 06:35

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

  Tu thống nhất

  Tu Sapa

  Tu địa phương

 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT