Trang chủ | Bảng gi v tu| Bảng giờ tu| Tour Du lịch Sapa | Khch sạn tại Sapa | Dịch vụ cho thu xe tại Sapa | Địa danh du lịch Sapa
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu Lin vận
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

Send message

 

Tel: (04) 3991.6054

           
Fax: (04) 3933.4659
Hotline: 0944.916.916             

 

Số lượng Khch truy cập

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu SH2 

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
 Ch :

- Click từng dng trong bảng để xem chi tiết giờ tu, khoảng cch, tốc độ lữ hnh, gi v....

 

 

Tuyến tu SH2

(Bấm vo dưới đy để xem chi tiết)

Tuyến đường Giờ tu
Si gn - Bin Ha 14:30 - 15:14
Si gn - Long Khnh 14:30 - 16:34
Si gn - Mương Mn 14:30 - 18:43
Si gn - Ma Lm 14:30 - 19:25
Si gn - Sng Mao 14:30 - 20:16
Si gn - Thp Chm 14:30 - 21:56
Si gn - Nha Trang 14:30 - 01:49
Si gn - Ninh Ha 14:30 - 02:52
Si gn - Gi 14:30 - 03:22
Si gn - Tuy Ha 14:30 - 05:00
Si gn - La Hai 14:30 - 05:48
Si gn - Diu Tr 14:30 - 06:48
Si gn - Bồng Sơn 14:30 - 08:39
Si gn - Đức Phổ 14:30 - 09:37
Si gn - Quảng Ngi 14:30 - 10:50
Si gn - Ni Thnh 14:30 - 11:46
Si gn - Tam Kỳ 14:30 - 13:05
Si gn - Tr Kiệu 14:30 - 14:00
Si gn - Đ Nẵng 14:30 - 14:54
Si gn - Lăng C 14:30 - 17:09
Si gn - Huế 14:30 - 18:30

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

  Tu thống nhất

  Tu Sapa

  Tu địa phương

 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT