Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu địa phương
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

             

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất

 
 SE1
 SE2
 SE3
 SE4
 SE5
 SE6
 SE7
 SE8
 TN1
 TN2
 
 

   V tu Sapa

 
 SP1
 SP2
 SP3
 SP4
 SP5
 SP6
 SP7
 SP8
 LC1
 LC2
 LC3
 LC4
 
 

   V tu H nội - Vinh

 
 NA1
 NA2
 
 

   V tu H nội - Huế

 
 HN1
 HN2
 
 

   V tu H nội - Đ nẵng

 
 SE19
 SE20
 
 

   V tu H nội-Thanh ha

 
 TH1
 TH2
 
 

   V tu H nội - Yn Bi

 
 YB1
 YB2
 
 

   V tu Hải phng

 
 V tu HP1
 V tu HP2
 V tu LP2
 V tu LP3
 V tu LP5
 V tu LP6
 V tu LP7
 V tu LP8
 
 
 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quy định vận chuyển hnh l bằng tu hỏa

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Quy định về hnh l

1. Trọng lượng hnh l xch tay được miễn cước
 Mua cả v hnh khch: 20kg
 Trẻ em mua nửa v: 10kg
2. Hnh l, bao gửi:
 Phải được bao bọc, đng gi chắc chắn để hạn chế hư hỏng trong qu trnh vận chuyển.
3. Hng ha cấm mang theo người:
 Hng nguy hiểm: vũ kh, cng cụ hỗ trợ m khng c giấy php sử dụng. Những chất gy mất vệ sinh, lm bẩn toa xe, thi hi, hi cốt, hng ha cấm lưu thng, động vật sống (trừ ch cảnh, mo chim c cảnh nhưng phải c trang bị thch hợp để giữ vệ sinh, khng gy ảnh hưởng đến người xung quanh), vật cồng kềnh lm trở ngại việc đi lại trn tu, lm hư hỏng trang thiết bị toa xe.
4. Hnh l xch tay qu mức quy định, hnh l k gửi khng c v hoặc c v khng hợp lệ:
* Pht hiện ở ga đi: Nếu toa hnh l khng cn chỗ th hnh khch phải mua v bổ sung bằng 1.5 lần gi cước cơ bản v hnh khch phải tự bảo quản số hnh l ny trn toa xe khch.
* Pht hiện ở ga đến: Hnh khch phải mua v bổ sung bằng 2 lần gi cước cơ bản về hnh l tương ứng với đon tu đ.

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT