Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu địa phương
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

             

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất

 
 SE1
 SE2
 SE3
 SE4
 SE5
 SE6
 SE7
 SE8
 TN1
 TN2
 
 

   V tu Sapa

 
 SP1
 SP2
 SP3
 SP4
 SP5
 SP6
 SP7
 SP8
 LC1
 LC2
 LC3
 LC4
 
 

   V tu H nội - Vinh

 
 NA1
 NA2
 
 

   V tu H nội - Huế

 
 HN1
 HN2
 
 

   V tu H nội - Đ nẵng

 
 SE19
 SE20
 
 

   V tu H nội-Thanh ha

 
 TH1
 TH2
 
 

   V tu H nội - Yn Bi

 
 YB1
 YB2
 
 

   V tu Hải phng

 
 V tu HP1
 V tu HP2
 V tu LP2
 V tu LP3
 V tu LP5
 V tu LP6
 V tu LP7
 V tu LP8
 
 
 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quy định trả đổi v tu hỏa

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Quy định trả - đổi v hnh khch:

1. Tu Thống nhất (SE1/2...., TN1/2.....) trả trườc giờ tu chạy 4 tiếng v lệ ph trả v l 10% gi v. (20% gi v trong dịp cao điểm)

2. Tu lin tuyến (SH1/2), tu địa phương đường di (SNT1/2, SN3/4) trả trước giờ tu chạy 2 tiếng.

3. Tu địa phương đường ngắn (SPT1/2, PT3/4)trả trước giờ tu chạy 30 pht.

4. Lệ ph trả v 10% gi v (ngoại trừ cc dịp Lễ, Tết Nguyn đn, giai đoạn cao điểm, thấp điểm, .... ngnh Đường sắt c quy định mức lệ ph trả v ring)

5. Hnh khch đến trả v sau thời gian quy định trn sẽ khng được giải quyết trả v (hệ thống trả v tự động kho lại). Trừ cc trường hợp khch quan (tai nạn phải nhập viện, người nh mất, bị bệnh nguy cấp khng thể đi tu được... ) phải c giấy xc minh của bệnh viện hay chnh quyền địa phương th Trưởng ga hay Ph trưởng ga c thẩm quyền sẽ giải quyết bằng văn bản.

 
 

 
 
 

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT