Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu địa phương
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

             

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất

 
 SE1
 SE2
 SE3
 SE4
 SE5
 SE6
 SE7
 SE8
 TN1
 TN2
 
 

   V tu Sapa

 
 SP1
 SP2
 SP3
 SP4
 SP5
 SP6
 SP7
 SP8
 LC1
 LC2
 LC3
 LC4
 
 

   V tu H nội - Vinh

 
 NA1
 NA2
 
 

   V tu H nội - Huế

 
 HN1
 HN2
 
 

   V tu H nội - Đ nẵng

 
 SE19
 SE20
 
 

   V tu H nội-Thanh ha

 
 TH1
 TH2
 
 

   V tu H nội - Yn Bi

 
 YB1
 YB2
 
 

   V tu Hải phng

 
 V tu HP1
 V tu HP2
 V tu LP2
 V tu LP3
 V tu LP5
 V tu LP6
 V tu LP7
 V tu LP8
 
 
 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quy định miễn giảm gi v tu hỏa

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Quy định cc đối tượng miễn giảm gi v

- Giảm 90% gi v  B mẹ Việt Nam anh hng

- Giảm 10% gi v cho Thương binh

- Giảm 10% gi v cho Học sinh, sinh vin

- Giảm 10% gi v cho Người cao tuổi từ 65 trở ln

 - Giảm 50% gi v cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi v được bố tr chỗ ring

- Giảm gi tập thể

+ Giảm 02% gi v cho tập thể c từ 20 người đến 29 người

+ Giảm 04% gi v cho tập thể c từ 30 người đến 39 người

+ Giảm 08% gi v cho tập thể c từ 40 người đến 49 người

+ Giảm 10% gi v cho tập thể c từ 50 người trở ln

- Miễn v cho trẻ em dưới 5 tuổi (c người lớn đi km v sử dụng chỗ chung người lớn)

- Đối với học sinh đi thi v nhập học vo cc trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học v dạy nghề v thn nhn đi cng trn tất cả cc đon tu khch đều được giảm 10% gi v. Thời hạn p dụng đến hết ngy 31/12/2010

Mỗi giấy bo thi học sinh được mua 01 v giảm gi v được mua thm 01 v giảm gi cho thn nhn đi cng (nếu c) cho cả lượt đi v lượt về

Ring giấy bo nhập học học sinh được mua 01 v giảm gi cho một lượt đi v được mua thm 01 v giảm gi cho thn nhn đi cng (nếu c)

 

Giảm 15% gi v trn cc tu khch nhanh cho CBCNV ngnh ĐS hiện đang cng tc v đ nghỉ hưu c thẻ ưu đi giảm gi .( Đối  với tu thường địa phương th giảm 50%  ga  v ngồi ,15% ga v gường nằm )

Giảm 10% gi v đối với học sinh trường SOS v học sinh cc trường khuyết tật.

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT