Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu địa phương
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

             

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất

 
 SE1
 SE2
 SE3
 SE4
 SE5
 SE6
 SE7
 SE8
 TN1
 TN2
 
 

   V tu Sapa

 
 SP1
 SP2
 SP3
 SP4
 SP5
 SP6
 SP7
 SP8
 LC1
 LC2
 LC3
 LC4
 
 

   V tu H nội - Vinh

 
 NA1
 NA2
 
 

   V tu H nội - Huế

 
 HN1
 HN2
 
 

   V tu H nội - Đ nẵng

 
 SE19
 SE20
 
 

   V tu H nội-Thanh ha

 
 TH1
 TH2
 
 

   V tu H nội - Yn Bi

 
 YB1
 YB2
 
 

   V tu Hải phng

 
 V tu HP1
 V tu HP2
 V tu LP2
 V tu LP3
 V tu LP5
 V tu LP6
 V tu LP7
 V tu LP8
 
 
 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

Loại v ngồi mềm điều ho

Đặc điểm:
  • Toa được lắp hệ thống điều ho khng kh 2 chiều
  • Trong 1 toa được lắp tổng số 64 ghế ngồi chia thnh 4 hng ngang.
  • Ghế c tay quay điều chỉnh ghế ngả tối đa 15 độ

Chạy tuyến:

  • H NỘI - LO CAI - H NỘI
  • H NỘI – HUẾ - Đ NẴNG –NHA TRANG -  SI GN

Tầu:

  • SP3/SP4; SP7/SP8; LC1/LC2
  • SE1/SE2; SE3/SE4; SE5/SE6; TN7/TN8

 

 

 

 

Qu khch c thể tham khảo cc loại hnh v tu sau:

 

STT Cc loại v tu
1 Loại v ngồi mềm điều ho
2 Loại v (khoang 6 giường khng điều ho)
3 Loại v (khoang 4 giường khng điều ho)
4 Loại v (khoang 6 giường điều ho)
5 Loại v (khoang 4 giường điều ho)
6 Loại v ốp gỗ (khoang 4 giường điều ho)
7 Loại v VIP khoang 4 giường
8 Loại v VIP khoang 2 giường

 

   

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT