Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu địa phương
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

             

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất

 
 SE1
 SE2
 SE3
 SE4
 SE5
 SE6
 SE7
 SE8
 TN1
 TN2
 
 

   V tu Sapa

 
 SP1
 SP2
 SP3
 SP4
 SP5
 SP6
 SP7
 SP8
 LC1
 LC2
 LC3
 LC4
 
 

   V tu H nội - Vinh

 
 NA1
 NA2
 
 

   V tu H nội - Huế

 
 HN1
 HN2
 
 

   V tu H nội - Đ nẵng

 
 SE19
 SE20
 
 

   V tu H nội-Thanh ha

 
 TH1
 TH2
 
 

   V tu H nội - Yn Bi

 
 YB1
 YB2
 
 

   V tu Hải phng

 
 V tu HP1
 V tu HP2
 V tu LP2
 V tu LP3
 V tu LP5
 V tu LP6
 V tu LP7
 V tu LP8
 
 
 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

Loại v (khoang 4 giường điều ho)

Đặc điểm:
Toa được lắp điều ho khng kh 2 chiều.
Trong khoang được bố tr 04 giường ngủ xắp xếp thnh 2 tầng KT: 80 x 190cm.
gi cả cạnh tranh.
Chạy tuyến:
  1. H NỘI - LO CAI - H NỘI
  2. H NỘI – HUẾ - Đ NẴNG –NHA TRANG -  SI GN
Trn cc tu
 
  1. SP2 ; SP3/SP4; SP7/SP8; LC1/LC2
  2. SE1/SE2; SE3/SE4; SE5/SE6; TN7/TN8
M: K4ĐH               
Xuất xứ: Đường sắt Việt Nam

 

 

 

 

Qu khch c thể tham khảo cc loại hnh v tu sau:

 

STT Cc loại v tu
1 Loại v ngồi mềm điều ho
2 Loại v (khoang 6 giường khng điều ho)
3 Loại v (khoang 4 giường khng điều ho)
4 Loại v (khoang 6 giường điều ho)
5 Loại v (khoang 4 giường điều ho)
6 Loại v ốp gỗ (khoang 4 giường điều ho)
7 Loại v VIP khoang 4 giường
8 Loại v VIP khoang 2 giường

 

   

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT