Giới thiệu  |  Lin Hệ  |  Thanh ton v tu hỏa  |  V tu cao cấp  |  V tu Tết  |  V tu h  |  V tu hỏa khuyến mại

 

Trang chủ  |  Giờ tu hỏa  |  Gi v tu hỏa  |  V tu hỏa Thống Nhất Bắc Nam  |  V tu hỏa pha Bắc  |  V tu hỏa pha Nam  |  V tu hỏa miền Trung  |  V tu hỏa đi nước ngoi  | 
 

Hỗ trợ trực tuyến

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu Sapa

 
 SP1 Tu nhanh nhất HN - Sapa
 SP2 Tu nhanh nhất Sapa - HN
 SP3 Tu nhanh HN - Sapa
 SP4 Tu nhanh Sapa - HN
 SP5 Tu nhanh HN - Sapa
 SP6 Tu nhanh Sapa - HN
 SP7 Tu nhanh HN - Sapa
 SP8 Tu nhanh Sapa - HN
 LC1 Tu chậm HN - Sapa
 LC2 Tu chậm Sapa - HN
 LC3 Tu chậm nhất HN - Sapa
 LC4 Tu chậm nhất Sapa - HN
 LC5 Tu tăng cường HN-Sapa
 LC6 Tu tăng cường Sapa-HN
 LC7 Tu tăng cường HN-Sapa
 LC8 Tu tăng cường Sapa-HN
 LC9 Tu tăng cường HN-Sapa
 LC10 Tu tăng cường Sapa-HN
 
 

 

   V tu pha Bắc

 
V tu H nội - Hải phng
V tu H nội - Lạng Sơn
V tu H nội - Lo Cai - Sapa
V tu H nội - Thi Nguyn
V tu H nội - Yn Bi
 
 

   V tu thống nhất

 
SE1 Tu nhanh HN-SG
SE2 Tu nhanh SG-HN
SE3 Tu nhanh nhất HN-SG
SE4 Tu nhanh nhất SG-HN
SE5 Tu chậm HN-SG
SE6 Tu chậm SG-HN
SE7 Tu nhanh HN-SG
SE8 Tu nhanh SG-HN
TN1 Tu chậm nhất HN-SG
TN2 Tu chậm nhất SG-HN
 
 

   V tu miền Trung

 
V tu H nội - Đ nẵng
V tu H nội - Đồng Hới
V tu H nội - Huế
 V tu H nội - Thanh Ha
 V tu H nội - Vinh
 V tu Si gn - Huế
 V tu Si gn - Quy Nhơn
 
 

   V tu pha Nam

 
 V tu Si gn - Phan Thiết
 V tu Si gn - Nha Trang
 
 
 
 
 
 

 

Điều cần biết khi mua v tu hỏa
Quy định miễn giảm v tu Quy định mua v tu Quy định trả đổi v Quy định gửi nhận hng Danh bạ ga tu hỏa Danh bạ đại l v tu Cc loại v tu

V tu hỏa tuyến quan trọng

- V tu H nội - Vinh - V tu H nội - Lo Cai - Sapa - V tu Si gn - Phan Thiết  
- V tu H nội - Đồng Hới (Quảng Bnh) - V tu H nội - Hải phng - V tu Si gn - Nha Trang  
- V tu H nội - Huế - V tu H nội - Đ nẵng - V tu Si gn - Huế  

 

 
 
V tu hỏa H nội Sapa tu SP1 - Tu nhanh nhất
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 21h10
Giờ đến Lo Cai: 05h25
Cc hạng v: AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP1 l tu nhanh nhất tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa H nội Sapa tu SP3 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 21h50
Giờ đến Lo Cai: 06h15
Cc hạng v: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP3 l tu nhanh tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa H nội Sapa tu SP5 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 19h40
Giờ đến Lo Cai: 04h20
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP5 l tu nhanh tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa H nội Sapa tu SP7 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 20h35
Giờ đến Lo Cai: 04h55
Cc hạng v: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP7 l tu nhanh tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa Sapa H nội tu SP2 - Tu nhanh nhất
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 20h05
Giờ đến H nội: 04h35
Cc hạng v: AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP2 l tu nhanh nhất tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa Sapa H nội tu SP4 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 20h45
Giờ đến H nội: 05h10
Cc hạng v: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP4 l tu nhanh tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa Sapa H nội tu SP6 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 18h55
Giờ đến H nội: 03h40
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP6 l tu nhanh tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa Sapa H nội tu SP8 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 19h30
Giờ đến H nội: 04h05
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP6 l tu nhanh tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa H nội Sapa tu LC1 - Tu chậm
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 22h00
Giờ đến Lo Cai: 07h20
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC1 l tu chậm tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
V tu hỏa H nội Sapa tu LC3 - Tu chậm nhất
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 06h10
Giờ đến Lo Cai: 16h35
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC3 l tu chậm nhất tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
V tu hỏa Sapa H nội tu LC2 - Tu chậm
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 21h20
Giờ đến H nội: 06h55
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC2 l tu chậm tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ nhiều ga
V tu hỏa Sapa H nội tu LC4 - Tu chậm nhất
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 09h15
Giờ đến H nội: 20h15
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC4 l tu chậm nhất tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ nhiều ga
V tu hỏa H nội Sapa tu LC5 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 06h10
Giờ đến Lo Cai: 16h35
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC5 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
V tu hỏa H nội Sapa tu LC7 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 06h10
Giờ đến Lo Cai: 16h35
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC7 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
V tu hỏa H nội Sapa tu LC9 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 06h10
Giờ đến Lo Cai: 16h35
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC9 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
V tu hỏa Sapa H nội tu LC6 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 21h20
Giờ đến H nội: 06h55
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC6 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ nhiều ga
V tu hỏa Sapa H nội tu LC8 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 21h20
Giờ đến H nội: 06h55
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC8 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ nhiều ga
V tu hỏa Sapa H nội tu LC10 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 21h20
Giờ đến H nội: 06h55
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC10 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ nhiều ga
 
 
 

 

Bảng gi v tu hỏa thống nhất khởi hnh từ H nội

H nội - Bin Ha Bin Ha - H nội H nội - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - H nội H nội - Chợ Sy Chợ Sy - H nội
H nội - Đ nẵng Đ Nẵng - H nội H nội - Diu Tr Diu Tr - H nội H nội - Đng H Đng H - H nội
H nội - Đồng Hới Đồng Hới - H nội H nội - Đồng L Đồng L - H nội H nội - Huế Huế - H nội
H nội - Hương Phố Hương Phố - H nội H nội - Lăng C Lăng C - H nội H nội - Mương Mn Mương Mn - H nội
H nội - Nam Định Nam Định - H nội H nội - Nha Trang Nha Trang - H nội H nội - Ninh Bnh Ninh Bnh - H nội
H nội - Ni Thnh Ni Thnh- H nội H nội - Phủ l Phủ L - H nội H nội - Quảng Ngi Quảng Ngi - H nội
H nội - Si gn Si gn - H nội H nội - Tam Kỳ Tam Kỳ - H nội H nội - Thanh Ha Thanh Ha - H nội
H nội - Thp Chm Thp Chm - H nội H nội - Tuy Ha Tuy Ha - H nội H nội - Vinh Vinh - H nội
H nội - Yn Trung Yn Trung - H nội        
 

Bảng gi v tu hỏa thống nhất khởi hnh từ Si gn

Si gn - Bin Ha Bin Ha - Si gn Si gn - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - Si gn Si gn - Chợ Sy Chợ Sy - Si gn
Si gn - Đ nẵng Đ Nẵng - Si gn Si gn - Diu Tr Diu Tr - Si gn Si gn - Đng H Đng H - Si gn
Si gn - Đồng Hới Đồng Hới - Si gn Si gn - Đồng L Đồng L - Si gn Si gn - Huế Huế - Si gn
Si gn - Hương Phố Hương Phố - Si gn Si gn - Lăng C Lăng C - Si gn Si gn - Mương Mn Mương Mn - Si gn
Si gn - Nam Định Nam Định - Si gn Si gn - Nha Trang Nha Trang - Si gn Si gn - Ninh Bnh Ninh Bnh - Si gn
Si gn - Ni Thnh Ni Thnh- Si gn Si gn - Phủ l Phủ L - Si gn Si gn - Quảng Ngi Quảng Ngi - Si gn
Si gn - H nội H nội - Si gn Si gn - Tam Kỳ Tam Kỳ - Si gn Si gn - Thanh Ha Thanh Ha - Si gn
Si gn - Thp Chm Thp Chm - Si gn Si gn - Tuy Ha Tuy Ha - Si gn Si gn - Vinh Vinh - Si gn
Si gn - Yn Trung Yn Trung - Si gn        
 

Bảng giờ tu hỏa thống nhất khởi hnh từ H nội

H nội - Bin Ha Bin Ha - H nội H nội - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - H nội H nội - Chợ Sy Chợ Sy - H nội
H nội - Đ nẵng Đ Nẵng - H nội H nội - Diu Tr Diu Tr - H nội H nội - Đng H Đng H - H nội
H nội - Đồng Hới Đồng Hới - H nội H nội - Đồng Hới Đồng L - H nội H nội - Huế Huế - H nội
H nội - Hương Phố Hương Phố - H nội H nội - Lăng C Lăng C - H nội H nội - Mương Mn Mương Mn - H nội
H nội - Nam Định Nam Định - H nội H nội - Nha Trang Nha Trang - H nội H nội - Ninh Bnh Ninh Bnh - H nội
H nội - Ni Thnh Ni Thnh- H nội H nội - Phủ l Phủ L - H nội H nội - Quảng Ngi Quảng Ngi - H nội
H nội - Si gn Si gn - H nội H nội - Tam Kỳ Tam Kỳ - H nội H nội - Thanh Ha Thanh Ha - H nội
H nội - Thp Chm Thp Chm - H nội H nội - Tuy Ha Tuy Ha - H nội H nội - Vinh Vinh - H nội
H nội - Yn Trung Yn Trung - H nội        
 

Bảng giờ tu hỏa thống nhất khởi hnh từ Si gn

Si gn - Bin Ha Bin Ha - Si gn Si gn - Bỉm Sơn Bỉm Sơn - Si gn Si gn - Chợ Sy Chợ Sy - Si gn
Si gn - Đ nẵng Đ nẵng - Si gn Si gn - Diu Tr Diu Tr - Si gn Si gn - Đng H Đng H - Si gn
Si gn - Đồng Hới Đồng Hới - Si gn Si gn - Đồng L Đồng L - Si gn Si gn - Huế Huế - Si gn
Si gn - Hương Phố Hương Phố - Si gn Si gn - Lăng C Lăng C - Si gn Si gn - Mương Mn Mương Mn - Si gn
Si gn - Nam Định Nam Định - Si gn Si gn - Nha Trang Nha Trang - Si gn Si gn - Ninh Bnh Ninh Bnh - Si gn
Si gn - Ni Thnh Ni Thnh- Si gn Si gn - Phủ l Phủ L - Si gn Si gn - Quảng Ngi Quảng Ngi - Si gn
Si gn - H nội H nội - Si gn Si gn - Tam Kỳ Tam Kỳ - Si gn Si gn - Thanh Ha Thanh Ha - Si gn
Si gn - Thp Chm   Thp Chm - Si gn Si gn - Tuy Ha Tuy Ha - Si gn Si gn - Vinh Vinh - Si gn
Si gn - Yn Trung Yn Trung - Si gn