Trang chủ | Bảng gi v tu| Bảng giờ tu| Tour Du lịch Sapa | Khch sạn tại Sapa | Dịch vụ cho thu xe tại Sapa | Địa danh du lịch Sapa
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu Lin vận
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

Send message

 

Tel: (04) 3991.6054

           
Fax: (04) 3933.4659
Hotline: 0944.916.916             

 

Số lượng Khch truy cập

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Thống Nhất  Tuy Ha - H nội 
Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
Đơn vị tnh: 1000đ

HNH KHCH CH : Gi v tu SE2 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 01/06/2010

 

Bảng gi v tu Tuy Ha - H nội -  Tu SE2

Loại v

Gi v 

Ghi Ch

Ghễ mềm điều ho

597.000 đ/v

 

Phng 6 giường cứng tầng 3, điều ho

713.000 đ/v

 

Phng 6 giường cứng tầng 2, điều ho

840.000 đ/v

Phng 6 giường cứng tầng 1, điều ho

877.000 đ/v

Phng 4 giường mềm tầng 2, điều ho

880.000 đ/v

 

Phng 4 giường mềm tầng 1, điều ho

892.000 đ/v

 

 

Đơn vị tnh: 1000đ

HNH KHCH CH : Gi v tu SE6 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 01/06/2010

Bảng gi v tu Tuy Ha - H nội -  Tu SE6

Loại v

Gi v 

Ghi Ch

Ghễ mềm điều ho

597.000 đ/v

 

Phng 6 giường cứng tầng 3, điều ho

713.000 đ/v

 

Phng 6 giường cứng tầng 2, điều ho

840.000 đ/v

Phng 6 giường cứng tầng 1, điều ho

877.000 đ/v

Phng 4 giường mềm tầng 2, điều ho

880.000 đ/v

 

Phng 4 giường mềm tầng 1, điều ho

892.000 đ/v

 

  

Đơn vị tnh: 1000đ

HNH KHCH CH : Gi v tu SE8 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 01/06/2010

 

Bảng gi v tu Tuy Ha - H nội -  Tu SE8

Loại v

Gi v 

Ghi Ch

Ghễ mềm điều ho

555.000 đ/v

 

Phng 6 giường cứng tầng 3, điều ho

663.000 đ/v

 

Phng 6 giường cứng tầng 2, điều ho

780.000 đ/v

Phng 6 giường cứng tầng 1, điều ho

816.000 đ/v

Phng 4 giường mềm tầng 2, điều ho

820.000 đ/v

 

Phng 4 giường mềm tầng 1, điều ho

830.000 đ/v

 
 

 
Đơn vị tnh: 1000đ

HNH KHCH CH : Gi v tu TN2 khng bao gồm tiền ăn. Thực hiện từ ngy 01/06/2010

Bảng gi v tu Tuy Ha - H nội -  Tu TN2

Loại v

Gi v 

Ghi Ch

Ghễ cứng điều ho

397.000 đ/v

 

Ghễ mềm điều ho

435.000 đ/v

 

Phng 6 giường cứng tầng 3, điều ho

523.000 đ/v

 

Phng 6 giường cứng tầng 2, điều ho

590.000 đ/v

Phng 6 giường cứng tầng 1, điều ho

650.000 đ/v

Phng 4 giường mềm tầng 2, điều ho

650.000 đ/v

 

Phng 4 giường mềm tầng 1, điều ho

662.000 đ/v

 
 

 

 

 

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội

- Tuyến H nội - Lo Cai

- Tuyến Lo Cai - H nội

2. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

- Tuyến H nội - Si gn

- Tuyến Si gn - H nội

- Tuyến H nội - Nam Định

- Tuyến Nam Định - H nội

- Tuyến H nội - Thanh Ha

- Tuyến Thanh Ha - H nội  

- Tuyến H nội - Vinh

- Tuyến Vinh - H nội  

- Tuyến H nội - Yn Trung

- Tuyến Yn Trung - H nội  

- Tuyến H nội - Đồng Hới

- Tuyến Đồng Hới - H nội  

- Tuyến H nội - Đng H

- Tuyến Đng H - H nội  

- Tuyến H nội - Huế

- Tuyến Huế - H nội

- Tuyến H nội - Đ nẵng

- Tuyến Đ Nẵng - H nội

- Tuyến H nội - Tam Kỳ

- Tuyến Tam Kỳ - H nội

- Tuyến H nội - Quảng Ngi

- Tuyến Quảng Ngi - H nội

- Tuyến H nội - Diu Tr

- Tuyến Diu Tr - H nội

- Tuyến H nội - Tuy Ha

- Tuyến Tuy Ha - H nội

- Tuyến H nội - Nha Trang

- Tuyến Nha Trang - H nội

- Tuyến H nội - Thp Chm

- Tuyến Thp Chm - H nội

- Tuyến H nội - Mương Mn

- Tuyến Mương Mn - H nội

- Tuyến H nội - Bin Ha

- Tuyến Bin Ha - H nội

3. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Tu Địa Phương

- Tu H nội - Huế - H nội

- Tu H nội - Vinh - H nội

- Tu H nội - Hải phng - H nội

- Tu H nội - Yn Bi - H nội

- Tu H nội - Qun Triều - H nội

- Tu H nội - Đồng Đăng - H nội

4. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế

- Tu H nội - Bắc Kinh - H nội

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

  Tu thống nhất

  Tu Sapa

  Tu địa phương

 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT