Giới thiệu  |  Lin Hệ  |  Thanh ton v tu hỏa  |  V tu cao cấp  |  V tu Tết  |  V tu h  |  V tu hỏa khuyến mại

 

Trang chủ  |  Giờ tu hỏa  |  Gi v tu hỏa  |  V tu hỏa Thống Nhất Bắc Nam  |  V tu hỏa pha Bắc  |  V tu hỏa pha Nam  |  V tu hỏa miền Trung  |  V tu hỏa đi nước ngoi  | 
 

Hỗ trợ trực tuyến

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

Số lượng Khch truy cập

 

   Giờ tu H nội - Lo Cai - Sapa

 
 SP1 Tu nhanh nhất HN - Sapa
 SP2 Tu nhanh nhất Sapa - HN
 SP3 Tu nhanh HN - Sapa
 SP4 Tu nhanh Sapa - HN
 SP5 Tu nhanh HN - Sapa
 SP6 Tu nhanh Sapa - HN
 SP7 Tu nhanh HN - Sapa
 SP8 Tu nhanh Sapa - HN
 LC1 Tu chậm HN - Sapa
 LC2 Tu chậm Sapa - HN
 LC3 Tu chậm nhất HN - Sapa
 LC4 Tu chậm nhất Sapa - HN
 LC5 Tu tăng cường HN-Sapa
 LC6 Tu tăng cường Sapa-HN
 LC7 Tu tăng cường HN-Sapa
 LC8 Tu tăng cường Sapa-HN
 LC9 Tu tăng cường HN-Sapa
 LC10 Tu tăng cường Sapa-HN
 
 

   Gi v tu H nội - Lo Cai - Sapa

 
 SP1 Tu nhanh nhất HN - Sapa
 SP2 Tu nhanh nhất Sapa - HN
 SP3 Tu nhanh HN - Sapa
 SP4 Tu nhanh Sapa - HN
 SP5 Tu nhanh HN - Sapa
 SP6 Tu nhanh Sapa - HN
 SP7 Tu nhanh HN - Sapa
 SP8 Tu nhanh Sapa - HN
 LC1 Tu chậm HN - Sapa
 LC2 Tu chậm Sapa - HN
 LC3 Tu chậm nhất HN - Sapa
 LC4 Tu chậm nhất Sapa - HN
 LC5 Tu tăng cường HN-Sapa
 LC6 Tu tăng cường Sapa-HN
 LC7 Tu tăng cường HN-Sapa
 LC8 Tu tăng cường Sapa-HN
 LC9 Tu tăng cường HN-Sapa
 LC10 Tu tăng cường Sapa-HN
 
 

 

   Giờ tu pha Bắc

 
Giờ tu H nội - Hải phng
Giờ tu H nội - Lạng Sơn
Giờ tu H nội - Lo Cai - Sapa
Giờ tu H nội - Thi Nguyn
Giờ tu H nội - Yn Bi
 
 

   Giờ tu hỏa thống nhất

 
 Giờ tu hỏa SE1
 Giờ tu hỏa SE2
 Giờ tu hỏa SE3
 Giờ tu hỏa SE4
 Giờ tu hỏa SE5
Giờ tu hỏa SE6
Giờ tu hỏa SE7
Giờ tu hỏa SE8
Giờ tu hỏa TN1
Giờ tu hỏa TN2
 
 

   Giờ tu miền Trung

 
Giờ tu H nội - Đ nẵng
Giờ tu H nội - Đồng Hới
Giờ tu H nội - Huế
Giờ tu H nội - Thanh Ha
Giờ tu H nội - Vinh
Giờ tu Si gn - Huế
Giờ tu Si gn - Quy Nhơn
 
 

   Giờ tu pha Nam

 
 Giờ tu Si gn - Phan Thiết
 Giờ tu Si gn - Nha Trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giờ tu H nội - Lo Cai - Sapa

Điều cần biết khi mua v tu hỏa
Quy định miễn giảm v tu Quy định mua v tu Quy định trả đổi v Quy định gửi nhận hng Danh bạ ga tu hỏa Danh bạ đại l v tu Cc loại v tu

V tu hỏa tuyến quan trọng

- V tu H nội - Vinh - V tu H nội - Lo Cai - Sapa - V tu Si gn - Phan Thiết  
- V tu H nội - Đồng Hới (Quảng Bnh) - V tu H nội - Hải phng - V tu Si gn - Nha Trang  
- V tu H nội - Huế - V tu H nội - Đ nẵng - V tu Si gn - Huế  

 

 
 
Giờ tu hỏa H nội Sapa tu SP1 - Tu nhanh nhất
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 21h10
Giờ đến Lo Cai: 05h25
Cc hạng v: AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP1 l tu nhanh nhất tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
Giờ tu hỏa H nội Sapa tu SP3 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 21h50
Giờ đến Lo Cai: 06h15
Cc hạng v: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP3 l tu nhanh tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
Giờ tu hỏa H nội Sapa tu SP5 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 19h40
Giờ đến Lo Cai: 04h20
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP5 l tu nhanh tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
Giờ tu hỏa H nội Sapa tu SP7 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 20h35
Giờ đến Lo Cai: 04h55
Cc hạng v: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP7 l tu nhanh tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
Giờ tu hỏa Sapa H nội tu SP2 - Tu nhanh nhất
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 20h05
Giờ đến H nội: 04h35
Cc hạng v: AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP2 l tu nhanh nhất tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
Giờ tu hỏa Sapa H nội tu SP4 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 20h45
Giờ đến H nội: 05h10
Cc hạng v: BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP4 l tu nhanh tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
Giờ tu hỏa Sapa H nội tu SP6 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 18h55
Giờ đến H nội: 03h40
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP6 l tu nhanh tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
Giờ tu hỏa Sapa H nội tu SP8 - Tu nhanh
Thời gian chạy: khoảng 8 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 19h30
Giờ đến H nội: 04h05
Cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2
Giới thiệu: tu SP6 l tu nhanh tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ t ga, qu khch c thể chọn tu ny cho hnh trnh ny.
V tu hỏa H nội Sapa tu LC1 - Tu chậm
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 22h00
Giờ đến Lo Cai: 07h20
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC1 l tu chậm tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Giờ tu hỏa H nội Sapa tu LC3 - Tu chậm nhất
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 06h10
Giờ đến Lo Cai: 16h35
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC3 l tu chậm nhất tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Giờ tu hỏa Sapa H nội tu LC2 - Tu chậm
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 21h20
Giờ đến H nội: 06h55
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC2 l tu chậm tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ nhiều ga
Giờ tu hỏa Sapa H nội tu LC4 - Tu chậm nhất
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 09h15
Giờ đến H nội: 20h15
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC4 l tu chậm nhất tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ nhiều ga
Giờ tu hỏa H nội Sapa tu LC5 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 06h10
Giờ đến Lo Cai: 16h35
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC5 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Giờ tu hỏa H nội Sapa tu LC7 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 06h10
Giờ đến Lo Cai: 16h35
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC7 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Giờ tu hỏa H nội Sapa tu LC9 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ H nội: 06h10
Giờ đến Lo Cai: 16h35
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC9 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến H nội - Lo Cai - Sapa, đỗ nhiều ga
Giờ tu hỏa Sapa H nội tu LC6 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 21h20
Giờ đến H nội: 06h55
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC6 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ nhiều ga
Giờ tu hỏa Sapa H nội tu LC8 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 21h20
Giờ đến H nội: 06h55
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC8 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ nhiều ga
Giờ tu hỏa Sapa H nội tu LC10 - Tu tăng cường dịp cao điểm, Lễ, Tết
Thời gian chạy: khoảng 9 tiếng
Giờ khởi hnh từ Lo Cai: 21h20
Giờ đến H nội: 06h55
Cc hạng v: NC, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu LC10 l tu tăng cường vo dịp cao điểm, Lễ, Tết tuyến Lo Cai - Sapa - H nội, đỗ nhiều ga