Giới thiệu  |  Lin Hệ  |  Thanh ton v tu hỏa  |  V tu cao cấp  |  V tu Tết  |  V tu h  |  V tu hỏa khuyến mại

 

Trang chủ  |  Giờ tu hỏa  |  Gi v tu hỏa  |  V tu hỏa Thống Nhất Bắc Nam  |  V tu hỏa pha Bắc  |  V tu hỏa pha Nam  |  V tu hỏa miền Trung  |  V tu hỏa đi nước ngoi  | 
 

Hỗ trợ trực tuyến

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

Số lượng Khch truy cập

 

   Gi v tu Si gn-Phan Thiết

 
Gi v tu PT3 Phan Thiết - Si gn
Gi v tu SPT1 Phan Thiết-Si gn
Gi v tu PT4 Si gn - Phan Thiết
Gi v tu SPT2 Si gn-Phan Thiết
 
 

   Giờ tu Si gn-Phan Thiết

 
Giờ tu PT3 Phan Thiết - Si gn
Giờ tu SPT1 Phan Thiết-Si gn
Giờ tu PT4 Si gn - Phan Thiết
Giờ tu SPT2 Si gn-Phan Thiết
 
 

   V tu pha Nam

 
 V tu Si gn - Phan Thiết
 V tu Si gn - Nha Trang
 
 

   Gi V tu hỏa thống nhất

 
 Gi v tu hỏa SE1
 Gi v tu hỏa SE2
 Gi v tu hỏa SE3
 Gi v tu hỏa SE4
 Gi v tu hỏa SE5
Gi v tu hỏa SE6
Gi v tu hỏa SE7
Gi v tu hỏa SE8
Gi v tu hỏa TN1
Gi v tu hỏa TN2
 
 

   Gi v tu pha Bắc

 
Gi v tu H nội - Hải phng
Gi v tu H nội - Lạng Sơn
Gi v tu H nội - Lo Cai - Sapa
Gi v tu H nội - Thi Nguyn
Gi v tu H nội - Yn Bi
 
 

   Gi v tu miền Trung

 
Gi v tu H nội - Đ nẵng
Gi v tu H nội - Đồng Hới
Gi v tu H nội - Huế
Gi v tu H nội - Thanh Ha
Gi v tu H nội - Vinh
Gi v tu Si gn - Huế
Gi v tu Si gn - Quy Nhơn
 
 
 
 
 
 
 
 

Gi v tu Si gn-Phan Thiết

Điều cần biết khi mua v tu hỏa
Quy định miễn giảm v tu Quy định mua v tu Quy định trả đổi v Quy định gửi nhận hng Danh bạ ga tu hỏa Danh bạ đại l v tu Cc loại v tu

V tu hỏa tuyến quan trọng

- V tu H nội - Vinh - V tu H nội - Lo Cai - Sapa - V tu Si gn - Phan Thiết  
- V tu H nội - Đồng Hới (Quảng Bnh) - V tu H nội - Hải phng - V tu Si gn - Nha Trang  
- V tu H nội - Huế - V tu H nội - Đ nẵng - V tu Si gn - Huế  

 

 
 
Gi v tu hỏa PT3 Phan Thiết - Si gn
Thời gian chạy: khoảng 5 tiếng
Giờ khởi hnh từ Phan Thiết: 22h35
Giờ đến Si gn: 03h26
Cc hạng v: NC, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu PT3 l tu chuyn tuyến Phan Thiết - Si gn, tu hỏa tuyến ny gặp sự cạnh tranh lớn của cc xe t giường nằm. An ton giao thng l ưu điểm của tu hỏa so với t.
Gi v tu hỏa SPT1 Phan Thiết-Si gn
Thời gian chạy: khoảng 5 tiếng
Giờ khởi hnh từ Phan Thiết: 13h50
Giờ đến Si gn: 18h40
Cc hạng v: NC, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu SPT1 l tu chuyn tuyến Phan Thiết - Si gn, tu hỏa tuyến ny gặp sự cạnh tranh lớn của cc xe t giường nằm. An ton giao thng l ưu điểm của tu hỏa so với t.
Gi v tu hỏa PT4 Si gn - Phan Thiết
Thời gian chạy: khoảng 5 tiếng
Giờ khởi hnh từ Si gn: 17h05
Giờ đến Phan Thiết: 21h25
Cc hạng v: NC, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu PT4 l tu chuyn tuyến Si gn - Phan Thiết, tu hỏa tuyến ny gặp sự cạnh tranh lớn của cc xe t giường nằm. An ton giao thng l ưu điểm của tu hỏa so với t.
 
Gi v tu hỏa SPT2 Si gn-Phan Thiết
Thời gian chạy: khoảng 5 tiếng
Giờ khởi hnh từ Si gn: 06h50
Giờ đến Phan Thiết: 11h00
Cc hạng v: NC, NML,BnLT1  , BnLT2, BnLT3
Giới thiệu: tu SPT2 l tu chuyn tuyến Si gn - Phan Thiết, tu hỏa tuyến ny gặp sự cạnh tranh lớn của cc xe t giường nằm. An ton giao thng l ưu điểm của tu hỏa so với t.