Trang chủ | Bảng gi v tu| Bảng giờ tu| Tour Du lịch Sapa | Khch sạn tại Sapa | Dịch vụ cho thu xe tại Sapa | Địa danh du lịch Sapa
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu Lin vận
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

Send message

 

Tel: (04) 6675.5058

           
Fax: (04) 3933.4659
Hotline: 0944.916.916             

 

Số lượng Khch truy cập

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Thống Nhất  Nam Định - H nội
Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
Đơn vị tnh: 1000đ

Hnh khch ch : Gi v tu SE2 khng bao gồm tiền ăn. Gi v trn tnh theo chiều từ cc ga về đến ga H Nội

HNH KHCH CH : Thực hiện từ ngy 06/10/2010  

.

Bảng gi v tu SE2 Nam Định - H nội

Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
Nam Định 0 0 0 0 0 0
H Nội 39 58 54 47 59 58

  

  
 
Đơn vị tnh: 1000đ

HNH KHCH CH : Gi v tu SE6 khng bao gồm tiền ăn.

HNH KHCH CH : Thực hiện từ ngy 06/10/2010  

 

Bảng gi v tu SE6 Nam Định - H nội

Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
Nam Định 0 0 0 0 0 0
H Nội 36 54 51 43 54 54

  

 

 

Đơn vị tnh: 1000đ

HNH KHCH CH : Gi v tu SE8 khng bao gồm tiền ăn.

HNH KHCH CH : Thực hiện từ ngy 06/10/2010  

 

Bảng gi v tu SE8 Nam Định - H nội

Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Cứng Ngồi cứng ĐH Ngồi Mềm ĐH Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH Nằm K4T1ĐH Nằm K4T2ĐH
Nam Định 0 0 0 0 0 0 0 0
H Nội 27 36 39 58 54 47 59 58

  

 

 

Đơn vị tnh: 1000đ

HNH KHCH CH : Gi v tu TN2 khng bao gồm tiền ăn.

HNH KHCH CH : Thực hiện từ ngy 06/10/2010  

 

Bảng gi v tu TN2 Nam Định - H nội

Đơn vị tnh: 1000đ  
Tn ga Ngồi Cứng Nằm K6T1ĐH Nằm K6T2ĐH Nằm k6T3ĐH
Nam Định 23 45 41 36
H Nội 23 45 41 36

 

 

  

Tra cứu Bảng gi v v giờ tu hỏa: Hiện nay chng ti đ cập nhật bảng gi v v giờ tu cho cc tuyến sau: Xin qu khch vui lng bấm dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

Bảng giờ tu Bảng gi v

 

 

 

 

 

 

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội

- Tuyến H nội - Lo Cai

- Tuyến Lo Cai - H nội

2. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

- Tuyến H nội - Si gn

- Tuyến Si gn - H nội

- Tuyến H nội - Nam Định

- Tuyến Nam Định - H nội

- Tuyến H nội - Thanh Ha

- Tuyến Thanh Ha - H nội  

- Tuyến H nội - Vinh

- Tuyến Vinh - H nội  

- Tuyến H nội - Yn Trung

- Tuyến Yn Trung - H nội  

- Tuyến H nội - Đồng Hới

- Tuyến Đồng Hới - H nội  

- Tuyến H nội - Đng H

- Tuyến Đng H - H nội  

- Tuyến H nội - Huế

- Tuyến Huế - H nội

- Tuyến H nội - Đ nẵng

- Tuyến Đ Nẵng - H nội

- Tuyến H nội - Tam Kỳ

- Tuyến Tam Kỳ - H nội

- Tuyến H nội - Quảng Ngi

- Tuyến Quảng Ngi - H nội

- Tuyến H nội - Diu Tr

- Tuyến Diu Tr - H nội

- Tuyến H nội - Tuy Ha

- Tuyến Tuy Ha - H nội

- Tuyến H nội - Nha Trang

- Tuyến Nha Trang - H nội

- Tuyến H nội - Thp Chm

- Tuyến Thp Chm - H nội

- Tuyến H nội - Mương Mn

- Tuyến Mương Mn - H nội

- Tuyến H nội - Bin Ha

- Tuyến Bin Ha - H nội

3. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Tu Địa Phương

- Tu H nội - Huế - H nội

- Tu H nội - Vinh - H nội

- Tu H nội - Hải phng - H nội

- Tu H nội - Yn Bi - H nội

- Tu H nội - Qun Triều - H nội

- Tu H nội - Đồng Đăng - H nội

4. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế

- Tu H nội - Bắc Kinh - H nội

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Hỗ trợ trực tuyến

(04)6675.5058

0944 916 916

  Tu thống nhất

  Tu Sapa

  Tu địa phương

 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 

   Cc loại v tu

 
  V tu H nội - Si gn
 V tu Si gn - H nội
 V tu H nội - Nam Định
 V tu Nam Định - H nội
 V tu H nội - Thanh Ha
 V tu Thanh Ha - H nội
 V tu H nội - Vinh
 V tu Vinh - H nội
 V tu H nội Yn Trung
 V tu Yn Trung - H nội
 V tu H nội - Đồng Hới
 V tu Đồng Hới - H nội
 V tu H nội - Đng H
 V tu Đng H - H nội
 V tu H nội - Huế
 V tu Huế - H nội
 V tu H nội - Đ nẵng
 V tu Đ nẵng - H nội
 V tu H nội - Tam Kỳ
 V tu Tam Kỳ - H nội
 V tu H nội - Quảng Ngi
 V tu Quảng Ngi - H nội
 V tu H nội - Diu Tr
 V tu Diu tr - H nội
 V tu H nội - Tuy Ha
 V tu Tuy Ha - H nội
 V tu H nội - Nha Trang
 V tu Nha Trang - H nội
V tu H nội - Thp Chm
V tu Thp Chm - H nội
V tu H nội - Mương Mn
V tu Mương Mn - H nội
V tu H nội - Bin Ha
V tu Bin Ha - H nội
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT