Trang chủ | Bảng gi v tu| Bảng giờ tu| Tour Du lịch Sapa | Khch sạn tại Sapa | Dịch vụ cho thu xe tại Sapa | Địa danh du lịch Sapa
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu Lin vận
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

Send message

 

Tel: (04) 3991.6054

           
Fax: (04) 3933.4659
Hotline: 0944.916.916             

 

Số lượng Khch truy cập

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu SQ2

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
  

Ch :

- Click từng dng trong bảng để xem chi tiết giờ tu, khoảng cch, tốc độ lữ hnh, gi v....

 

 

Tuyến tu SQ2

(Bấm vo dưới đy để xem chi tiết)

Tuyến đường Giờ tu
Si gn - Bin Ha 13:50 - 16:42
Si gn - Nha Trang 13:50 - 03:04
Si gn - Tuy Ha 13:50 - 05:41
Si gn - Diu Tr 13:50 - 07:48
Si gn - Bnh Sơn 13:50 - 12:00
Si gn - Đức Phổ 13:50 - 12:56
Si gn - Quảng Ngi 13:50 - 14:07
Bin Ha - Nha Trang 16:45 - 03:04
Bin Ha - Tuy Ha 16:45 - 05:41
Bin Ha - Diu Tr 16:45 - 07:48
Bin Ha - Bnh Sơn 16:45 - 12:00
Bin Ha - Đức Phổ 16:45 - 12:56
Bin Ha - Quảng Ngi 16:45 - 14:07
Nha Trang - Tuy Ha 03:19 - 05:41
Nha Trang - Diu Tr 03:19 - 07:48
Nha Trang - Bnh Sơn 03:19 - 12:00
Nha Trang - Đức Phổ 03:19 - 12:56
Nha Trang - Quảng Ngi 03:19 - 14:07
Tuy Ha - Diu Tr 06:03 - 07:48
Tuy Ha - Bnh Sơn 06:03 - 12:00
Tuy Ha - Đức Phổ 06:03 - 12:56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

  Tu thống nhất

  Tu Sapa

  Tu địa phương

 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT