Trang chủ | Bảng gi v tu| Bảng giờ tu| Tour Du lịch Sapa | Khch sạn tại Sapa | Dịch vụ cho thu xe tại Sapa | Địa danh du lịch Sapa
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu Lin vận
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

Send message

 

Tel: (04) 3991.6054

           
Fax: (04) 3933.4659
Hotline: 0944.916.916             

 

Số lượng Khch truy cập

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tu SD4 Si gn - Nha Trang

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
 

Tu SD4
- Chạy tuyến: Diu Tr-TP Hồ Ch Minh
- Từ ga: Si Gn, lc: 13:50
- Đến ga: Nha Trang, lc: 23:36
- Khoảng cch: 411 km
- Thời gian chạy: 9 giờ 46 pht
- Tốc độ lữ hnh: 42,1 km/giờ


Ghi ch: Tu SD4 chạy hng ngy

''Đường sắt Việt Nam được quyền từ chối hoặc đnh chỉ vận chuyển người đi tu khng c v hoặc c v nhưng khng hợp lệ''

 

 

Tuyến tu SD4

(Bấm vo dưới đy để xem chi tiết)

Tuyến đường Giờ tu
Si gn - Bin Ha 13:50 - 14:32
Si gn - Mương Mn 13:50 - 17:44
Si gn - Thp Chm 13:50 - 20:39
Si gn - Nha Trang 13:50 - 23:36
Si gn - Tuy Ha 13:50 - 01:58
Si gn - Diu Tr 13:50 - 03:43
Bin Ha - Mương Mn 14:35 - 17:44
Bin Ha - Thp Chm 14:35 - 20:39
Bin Ha - Nha Trang 14:35 - 23:36
Bin Ha - Tuy Ha 14:35 - 01:58
Bin Ha - Diu Tr 14:35 - 03:43
Mương Mn - Thp Chm 17:47 - 20:39
Mương Mn - Nha Trang 17:47 - 23:36
Mương Mn - Tuy Ha 17:47 - 01:58
Mương Mn - Diu Tr 17:47 - 03:43
Thp Chm - Nha Trang 20:42 - 23:36
Thp Chm - Tuy Ha 20:42 - 01:58
Thp Chm - Diu Tr 20:42 - 03:43
Nha Trang - Tuy Ha 23:51 - 01:58
Nha Trang - Diu Tr 23:51 - 03:43
Tuy Ha - Diu Tr 02:01 - 03:43

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Hỗ trợ trực tuyến

(04)3991.6054

0944 916 916

  Tu thống nhất

  Tu Sapa

  Tu địa phương

 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT