Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu địa phương
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

             

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất

 
 SE1
 SE2
 SE3
 SE4
 SE5
 SE6
 SE7
 SE8
 TN1
 TN2
 
 

   V tu Sapa

 
 SP1
 SP2
 SP3
 SP4
 SP5
 SP6
 SP7
 SP8
 LC1
 LC2
 LC3
 LC4
 
 

   V tu H nội - Vinh

 
 NA1
 NA2
 
 

   V tu H nội - Huế

 
 HN1
 HN2
 
 

   V tu H nội - Đ nẵng

 
 SE19
 SE20
 
 

   V tu H nội-Thanh ha

 
 TH1
 TH2
 
 

   V tu H nội - Yn Bi

 
 YB1
 YB2
 
 

   V tu Hải phng

 
 V tu HP1
 V tu HP2
 V tu LP2
 V tu LP3
 V tu LP5
 V tu LP6
 V tu LP7
 V tu LP8
 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng gi v tu hỏa tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội
Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

 

H NỘI - LO CAI - H NỘI TOA TẦU ORIENT EXPRESS 

(p dụng từ 1.12.2010)                     

Hạng chỗ

Mc tu

Giờ đi

Giờ đến

Mc tu

Giờ đi

Giờ đến

Ga v 1 chiều

VIP CABIN (02 giường)

Sp1

21h10

5h05

Sp2

20h10

4h20

2.9 triệu

ORIENT – PRIVATE CABIN (Buồng ring)

SP1,3

21h10

21h50

5h05

06h15

SP2,4

20h10

21h00

4h20

05h15

2.7 triệu

Khoang 4 giường ốp gỗ nằm mềm điều ho  Orient Deluxe Cabin

SP1,3

21h10

21h50

5h05

06h15

SP2,4

20h10

21h00

4h20

05h15

700.000

Khoang 4 giường nằm mềm ốp gỗ điều ho      

SP1,3

21h10

21h50

5h05

06h15

SP2,4

20h10

21h00

4h20

05h15

580.000

Khoang 4 giường nằm mềm điều ho      

SP5,7

19h35

20h35

4h20

4h35

SP6,8

21h30

19h30

7h05

4h15

540.000

Khoang 6 giường nằm cứng điều ho ốp gỗ      

SP3

21h50

06h15

SP4

21h00

05h15

480.000

Khoang 6 giường nằm cứng điều ho       

SP 5,7

SP 6,8

420.000

Ngồi mềm điều ha

SP3,7

SP 4,8

235.000

 

 

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội

- Tuyến H nội - Lo Cai

- Tuyến Lo Cai - H nội

2. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

- Tuyến H nội - Si gn

- Tuyến Si gn - H nội

- Tuyến H nội - Nam Định

- Tuyến Nam Định - H nội

- Tuyến H nội - Thanh Ha

- Tuyến Thanh Ha - H nội  

- Tuyến H nội - Vinh

- Tuyến Vinh - H nội  

- Tuyến H nội - Yn Trung

- Tuyến Yn Trung - H nội  

- Tuyến H nội - Đồng Hới

- Tuyến Đồng Hới - H nội  

- Tuyến H nội - Đng H

- Tuyến Đng H - H nội  

- Tuyến H nội - Huế

- Tuyến Huế - H nội

- Tuyến H nội - Đ nẵng

- Tuyến Đ Nẵng - H nội

- Tuyến H nội - Tam Kỳ

- Tuyến Tam Kỳ - H nội

- Tuyến H nội - Quảng Ngi

- Tuyến Quảng Ngi - H nội

- Tuyến H nội - Diu Tr

- Tuyến Diu Tr - H nội

- Tuyến H nội - Tuy Ha

- Tuyến Tuy Ha - H nội

- Tuyến H nội - Nha Trang

- Tuyến Nha Trang - H nội

- Tuyến H nội - Thp Chm

- Tuyến Thp Chm - H nội

- Tuyến H nội - Mương Mn

- Tuyến Mương Mn - H nội

- Tuyến H nội - Bin Ha

- Tuyến Bin Ha - H nội

3. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Tu Địa Phương

- Tu H nội - Huế - H nội

- Tu H nội - Vinh - H nội

- Tu H nội - Hải phng - H nội

- Tu H nội - Yn Bi - H nội

- Tu H nội - Qun Triều - H nội

- Tu H nội - Đồng Đăng - H nội

4. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế

- Tu H nội - Bắc Kinh - H nội

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT